paversdinėti


paversdinėti
paversdinė́ti tr. apversti: Džiovina javą, paversdinė́ja pėdus LzŽ. \ versdinėti; apversdinėti; atversdinėti; išversdinėti; nuversdinėti; paversdinėti; parazversdinėti; perversdinėti; priversdinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apversdinėti — tr. 1. apversti, vartyti: Apversdinėj[o] blynus an kito šono LzŽ. 2. užburti, paversti kuo: Nuej[o] bernėkas svietan apversdinėt žmonis LzŽ. ║ daryti kitos veiklos rūšies: [Ėmė] apversdinėti krikščioniškas bažnyčias ant magometoniškų močėjų Gmž.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atversdinėti — tr. 1. atversti: Tiej dėdės paėmė atversdinėt vežimą Dv. 2. atversti į kitas pažiūras, į kitą tikėjimą: Stabmeldžius povalio ir ilgai paskiaus atversdinėta [į katalikybę] Gmž. versdinėti; apversdinėti; atversdinėti; išversdinėti; nuversdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išversdinėti — tr. Sem, Zt 1. išversti, išrauti: Mašinom karčiavoja, karčius išversdinėja LzŽ. 2. LKKXXIX184(Lz) išorinę pusę pakeisti vidine. 3. išversti (kita kalba): Nežinia, kap ją (dainą) išversdinėt Kls. versdinėti; apversdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuversdinėti — tr. nuversti, nugriauti: Neseka nuversdinėt [koptūrą, kol kaminas neišardytas] Arm. versdinėti; apversdinėti; atversdinėti; išversdinėti; nuversdinėti; paversdinėti; parazversdinėti; perversdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parazversdinėti — ×parazversdinėti (hibr.) tr. išversti, išvartyti: Atdarau duris – parazversdinėta visa Zt. versdinėti; apversdinėti; atversdinėti; išversdinėti; nuversdinėti; paversdinėti; parazversdinėti; perversdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perversdinėti — Dv 1. tr. perversti, apversti: Nue[jo] perversdinėt šieną an kluonienos LzŽ. Noragas perversdinėja žemę Lz. | refl.: Anas persiversdinėja iš vieno šono an kito LzŽ. 2. žr. atversdinėti 2: Atvažiuodė perversdinėt žmonių an savo vieros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priversdinėti — tr. versti ką daryti: Duktė dabar priversdinėja po dabarykščiai dudent Dv. versdinėti; apversdinėti; atversdinėti; išversdinėti; nuversdinėti; paversdinėti; parazversdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language